บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทขนส่งสินค้าทางบก


ผลงาน @ บริษัทขนส่งสินค้าทางบก

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) และโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT)
@บริษัทบริการขนส่งสินค้าทางบก

ผลงานการติดตั้ง โคมไฮเบย์ LED High bay ขนาด 150W ที่คลังสินค้าพร้อมทั้ง โคมฟลัดไลท์ LED Flood light ขนาด 200Wส่องลานอเนกประสงค์ และโคมไฟถนน LED Streetlight ขนาด 100W ส่องถนนรอบโรงงาน เมื่อเดือน เม.ย 2560 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) และโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT)

การออกแบบแสงสว่าง เพื่อคำนวณหารุ่นโคมไฟที่เหมาะสมโดยทีมวิศวกรของบริษัท เซเครทไลท์ฯ ( SL LED)

การออกแบบแสงสว่าง เพื่อคำนวณหารุ่นโคมไฟที่เหมาะสมโดยทีมวิศวกรของบริษัท เซเครทไลท์ฯ ( SL LED)

การออกแบบแสงสว่าง เพื่อคำนวณหารุ่นโคมไฟที่เหมาะสมโดยทีมวิศวกรของบริษัท เซเครทไลท์ฯ ( SL LED)

โคมแอลอีดีไฮเบย์ LED Highbay ขนาด 150W SL-HBMP150 ใช้ Nichia LED ความสว่างสูง

โคมฟลัดไลท์ LED Floodlight ขนาด 200W SL-FLMP200 ใช้ Nichia LED ความสว่างสูง SL LED)

โคมไฟถนน LED Streetlight ขนาด 100W SL-STLMP100 Nichia LED ความสว่างสูง( SL LED)

ทีมงาน SL ติดตั้งโคมแอลอีดีไฮเบย์

ทีมงานติดตั้ง SL มืออาชีพ ผ่านมาตรฐานสากล

โคมแอลอีดีไฮเบย์ 150W หลังติดตั้งเสร็จ

การทำงานของทีมติดตั้งบริษัทฯ เซเครทไลท์

การติดตั้งโคมไฟแอลอีดี ไฮเบย์ ขนาด 150 วัตต์

การติดตั้งโคมไฟแอลอีดี ไฮเบย์ ขนาด 150 วัตต์

แสงสว่างก่อนเปลี่ยนเป็นโคมแอลอีดี ความสว่างและทัศนวิสัยค่อนข้างมืด

แสงสว่างหลังเปลี่ยนเป็นโคมแอลอีดี ความสว่างและความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แสงสว่างหลังเปลี่ยนเป็นโคมแอลอีดี ความสว่างและความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ความสว่างที่วัดได้หลังติดตั้งโคมแอลอีดีไฮเบย์ 150W ของ เซเครทไลท์ฯ

ความสว่าง LUX ที่วัดได้ มีค่ามากกว่าที่ออกแบบไว้จาก Dialux simulation

ภาพการทำงานติดตั้งเดินสาย ร้อยท่อของทีมงาน SL ในส่วนโคมภายนอก ไฟถนน LED Streetlight และไฟฟลัดไลท์ LED Floodlight

LED Floodlight 200W ใช้ Nichia LED

การทำงานติดตั้ง LED Floodlight 200W

ภาพโคมไฟฟลัดไลท์ LED Floodlight 200W หลังติดตั้งเสร็จ

ภาพโคมไฟฟลัดไลท์ LED Floodlight 200W หลังติดตั้งเสร็จ

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง