บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ บริษัทการบริหารท่าเทียบเรือ


ผลงาน @ บริษัทการบริหารท่าเทียบเรือ

ผลงานการติดตั้งโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT)
@ บริษัทชั้นนำของประเทศ ในการบริหารท่าเทียบเรือ และ ธุรกิจต่อเนื่อง

ผลงานการติดตั้งโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

• โคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) 300W

การติดตั้งโครงการนี้คือ ติดตั้งโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) 300W แทนโคมไฟเก่าของลูกค้าในบริเวณเสาไฟสูง
รอบ ๆ ลานตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อการส่องสว่างบริเวณโดยรอบให้เพิ่มขึ้นเหมาะสำหรับการมองเห็นที่ชัดเจน

การทำงานติดตั้งของทีมช่าง SL LED

ก่อนทำการติตตั้ง

ค่าแสงสว่างก่อนติดตั้ง

หลังทำการติตตั้ง

ค่าแสงสว่างหลังติดตั้ง

ผลที่ได้จากการติดตั้ง จะเห็นได้ชัดว่าหลังเปลี่ยนมาใช้โคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT)
ทำให้แสงสว่างบริเวณโดยรอบตู้เก็บสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าเดิม พนักงานจะทำงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง