บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ นิคมอุตสาหกรรม


ผลงาน @ นิคมอุตสาหกรรม

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR LED STREET LIGHT)
@ นิคมอุตสาหกรรม

ผลงานการติดตั้งระบบ Solar-LED Streetlight บริเวณทางเข้านิคมฯ เพื่อเป็นโปรเจคทดลองในการนำ Solar-LED Streetlight มาใช้ทั้งนิคมฯ เมือ เดือน ก.ค 56 ที่ผ่านมา

ระบบประกอบไปด้วย

• LED Streetlight ขนาด 120W แทนหลอด 400W เดิม จำนวน 2 โคม

• Solar Panle 225W จำนวน 4 แผง

• Inverter ขนาด 800W/24V จำนวน 1 ตัว เพื่อแปลงกระแสไฟ DC24V เป็น AC220V

• Solar Charger ขนาด 45A จำนวน 1 เครื่อง

• Battery Solar Series 100AH จำนวน 8 ลูก

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง