บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02-348-0524, 081-409-0439
  • th

ผลงาน @ ติดตั้งโคมไฟถนน LED


ผลงาน @ ติดตั้งโคมไฟถนน LED

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Streetlight 30W และ 60W) จำนวนทั้งสิ้นจำนวนทั้งสิ้น 204 โคม เมื่อเดือน ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED

อีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่า SL LED ไม่เพียงแต่ให้บริการโคมไฟแอลอีดีคุณภาพสูง
แต่ยังสามารถออกแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หน้างานได้อย่างกลมกลืนเป็นที่พึ่งพอใจของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง