บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02 348 0524, 081 409 0439
  • th

บ. เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด


บ. เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ให้เป็นผู้ติดตั้ง LED Streetlight จำนวน 36 โคม บริเวณรอบรั้งโรงงานสำโรง เมื่อเดือน มีนาคม 2558