บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02 348 0524, 081 409 0439
  • th

บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ติดตั้ง LED Highbay จำนวนทั้งสิ้น 65 โคม ที่นิคมเวลโกรว์