บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด
โทร 02 348 0524, 081 409 0439
  • th

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช)


บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช)

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช) (Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Korat))

 

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช) Thainamthip Manufacturing Co., Ltd (Korat) ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) ขนาด 150W เพื่อเป็นการทดลองแสง